Erodating Bonn


21-Aug-2017 19:08

Rezervaţia Fânaţele Clujului a intrat, prin Hotărârea de Guvern nr.

2151/2004, în custodia Asociaţiei „Transilvania Verde”. Fenomenul alunecărilor de teren în masă face ca pantele colinelor din cuprinsul perimetrului Copârşaie să fie presărate cu movila de pământ, numite de localnici „ţicle” sau „copârşaie”.

erodating Bonn-48

free dating sites in usa and australia

Temperaturile medii anuale şi cantitatea medie anuală de precipitaţii nu corespund celor din regiunile de stepă adevarată, prezenţa acestei vegetaţii tipice de stepă fiind explicată prin faptul că Fânaţele Clujului, la fel ca şi cele de la Suatu ori Zau de Câmpie, funcţioneză ca ochiuri de vegetaţie stepică păstrate dintr-o perioadă caldă şi uscată a postglaciarului, când speciile siberiene au migrat masiv spre vest, pătrunzând în interiorul arcului carpatic în acest caz prin defileele din Carpaţii Răsăriteni.

În rezervaţia Fânaţele Clujului trăieşte o specie unică de viperă de fâneaţă (Vipera ursinii rakosiensis).